Zakres opracowania dla projektu:

  • dostosowanie rozdzielnic piętrowych do potrzeb wynikających z aranżacji,
  • lokalizację punktów odbiorczych instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
  • instalacje podpodłogowe (puszki przyłączeniowe 230V AC i IT),
  • instalacje teletechniczne.

 

Comments are closed.