1. Strona główna
  2. /
  3. Klient komercyjny

Oferta

Klient komercyjny

Opracowanie projektów

  • projekty koncepcyjne
  • projekty instalacji fotowoltaicznej
  • projekty aranżacji wnętrz
  • kompleksowe projekty wykonawcze
  • uzgodnienia, akceptacje i pozwolenia niezbędne przy realizacji obiektów
  • wstępne projekty inwestycyjne
  • opinie techniczne
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej

Koordynacja branż i nadzór towarzyszących procesów do finalnego terminu przekazania gotowego produktu

Powierzenie nam koordynowania projektem pozwala na utrzymanie właściwych postępów i współpracy pomiędzy wykonawcami projektu w taki sposób, by osiągnąć zakładane wskaźniki przy zaplanowanych zasobach, w określonym czasie i na odpowiednim poziomie jakości. W zakres PM wchodzi m.in.: koordynacja dostawy i podwykonawców, utrzymywanie harmonogramów i controlling finansowy na każdym etapie prac, nadzór architekta i branżystów. Dopilnowujemy wszystkich kontaktów w procesie tworzenia. Nasi inspektorzy czuwają nad poprawnością procesu nie tylko pod względem technicznym, ale również i pod względem administracyjno prawnym.

Przygotowanie koncepcji

Mając wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów wykonawczych, udzielamy naszemu klientowi wsparcia w procesie tworzenia nowego miejsca pracy, począwszy od wyboru  sprawdzonego architekta po dobór materiałów o najwyższej jakości w rozsądnych cenach. Korzystając z naszych doświadczeń, stworzyliśmy sieć dostawców spełniających surowe kryteria jakości i ceny.