Klient komercyjny

Opracowanie projektów

 • projekty koncepcyjne
 • projekty instalacji fotowoltaicznej
 • projekty aranżacji wnętrz
 • kompleksowe projekty wykonawcze
 • uzgodnienia, akceptacje i pozwolenia niezbędne przy realizacji obiektów
 • wstępne projekty inwestycyjne
 • opinie techniczne
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej

Napisz do nas  Koordynacja branż i nadzór towarzyszących procesów do finalnego terminu przekazania gotowego produktu

  Powierzenie nam koordynowania projektem pozwala na utrzymanie właściwych postępów i współpracy pomiędzy wykonawcami projektu w taki sposób, by osiągnąć zakładane wskaźniki przy zaplanowanych zasobach, w określonym czasie i na odpowiednim poziomie jakości. w zakres PM wchodzi między innymi : koordynacja dostawy i podwykonawców, utrzymywanie harmonogramów i controling finansowy na każdym etapie prac, nadzór architekta i branżystów. Dopilnowujemy wszystkich kontaktów w procesie tworzenia, nasi inspektorzy czuwają nad poprawnością procesu nie tylko pod względem technicznym ale również i pod względem administracyjno prawnym.

  Przygotowanie koncepcji

  Mając wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów wykonawczych udzielamy naszemu klientowi wsparcia w procesie tworzenia nowego miejsca pracy począwszy od wyboru: sprawdzonego architekta dobór najwłaściwszych materiałów, najwyższej jakości w rozsądnych cenach (korzystając z naszych doświadczeń stworzyliśmy sieć dostawców spełniających surowe kryteria jakości i ceny.